OBECNÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na bezpečnosti Vašeho soukromí. S Vašimi osobními údaji proto nakládáme s náležitou péčí. Chtěli bychom Vás informovat o zásadách, jimiž se při správě Vašich osobních údajů řídíme, a to jste-li naším zákazníkem, registrovaným uživatelem nebo jen návštěvníkem našich webových stránek.


Správcem osobních údajů je společnost:

INTERIMEX CZ a.s., IČO: 254 20 721, se sídlem Tyršova 140, 411 55 Terezín, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod. sp. zn.: B 1305 (dále jen „INTERIMEX CZ“), která působí pod obchodní značkou O'STYLE a provozuje internetové stránky www.interimex.czwww.ostyle.cz a www.owin.cz.


Pověřenec pro správu osobních údajů:

Nebyl jmenován.


Účel zpracování:

Zpracováváme údaje zejména pro komunikaci s Vámi a pro poskytování našich služeb. V případě, kdy bychom chtěli osobní údaje použít k jiným účelům než níže uvedeným, máme povinnost Vás předem informovat a požádat o dodatečný souhlas. Konkrétně zpracováváme údaje za účelem:

 • plnění ze smlouvy
 • komunikaci s Vámi
 • vyřizování reklamací
 • analýzy preferencí při nákupu
 • analýzy pro zobrazování co nejvíce relevantního obsahu pomocí Google Analytics, Google adwords a Facebook Pixel
 • zasílání obchodních sdělení e-mailem (marketingové akce, newslettery)


Obchodní sdělení zasílané e-mailem:

Máte možnost kdykoli odmítnout zasílání obchodních sdělení, a to prostřednictvím odhlášení odběru, což je možné provést skrze odkaz na konci e-mailu (newsletteru).


Zpracovávané údaje:

Výše uvedené účely limitují i rozsah zpracovávaných osobních údajů. S ohledem na rozsah platí, že zpracováváme pouze následující kategorie údajů, a to po dobu nutnou nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 • jméno, příjmení
 • firma, IČO, DIČ
 • adresa pro zasílání objednaného zboží
 • fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • velikost oblečení
 • bankovní údaje
 • historie nákupů
 • historie navštívených stránek na webu
 • historie aktivit v e-mailových kampaních
 • IP adresa, ze které byly navštíveny stránky, a čas návštěvy
 • typ prohlížeče, použitý operační systém, rozlišení okna prohlížeče, cookies pro Google Analytics, Google Adwords a Facebook Pixel


Zpracovatelé a příjemci:

Vaše osobní údaje předáváme níže uvedeným zpracovatelům a příjemcům, abychom zajistili kvalitní poskytování našich služeb. S těmito zpracovateli potažmo příjemci jsou uzavřeny smlouvy, jejichž součástí je závazek zacházet s osobními údaji v souladu se zákonnými ustanoveními. Samozřejmě platí, že Vaše osobní údaje neprodáváme třetím osobám.

 • PPL
 • Česká pošta
 • Sklik
 • Heureka
 • Seznam
 • Google
 • Google Analytics a Google AdWords


Doba uchovávání:

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu a rovněž po dobu požadovanou obecně závaznými právními předpisy.


Vaše práva související s osobními údaji:

 • získat opis Vašich osobních údajů
 • opravit Vaše osobní údaje
 • vymazat Vaše osobní údaje
 • omezit zpracování Vašich osobních údajů
 • odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
 • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů


Relevantní právní předpisy:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017 

 

Obecné podmínky zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.