OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 7. 1. 2023 (starší OP naleznete níže)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   
  1. Provozovatel a prodávající 

Provozovatel a prodávající je společnost  INTERIMEX CZ a.s, se sídlem Tyršova 140, 411 55 Terezín, IČ 254 207 21, DIČ:  CZ 254 207 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1305, (dále jen „Prodávající“), která provozuje internetový obchod na internetové adrese http://www.ostyle.cz/ (dále jen „Internetový obchod“) a propagační stránku na adrese www.ostyle.cz/info (dále jen „Propagační stránka“).

Kontakt:
Email: shop@ostyle.cz
Tel.: +420 483 359 017
Datová schránka: p8vejup

Provozovna:
Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou

Prodejna:
Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou

 1. Spotřebitel

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

 1. Podnikatel

Podnikatel je osoba, která není Spotřebitelem. Při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, případně i osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Podnikatel“).

 1. Kupující

Kupující je jakákoli osoba, která využívá Internetového obchodu, ať už jako Spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „Kupující“).

 1. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) blíže upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále také „Smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavřené mezi Smluvními stranami prostřednictvím Internetového obchodu, a rovněž upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Internetového obchodu a Propagační stránky (dále jen „Internetové stránky“).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. 

Prodávající může Obchodní podmínky měnit a doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před změnou nebo doplněním Obchodních podmínek nejsou dotčena. 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právní řádem České republiky. 

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, DOPRAVA, PLATBA
 1. Nabídka zboží a ceny

Kompletní nabídka zboží v Internetovém obchodě včetně uvedených cen je informativního charakteru a nepovažuje se za právně závaznou nabídku ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Prodávající  není povinen uzavřít ohledně zboží z této nabídky Kupní smlouvu. 

Ceny zboží v Internetovém obchodě jsou uváděny ve dvou variantách, a to včetně daně z přidané hodnoty a bez daně z přidané hodnoty. Zboží, u něhož není uvedena cena, není v danou chvíli dostupné, jeho cena bude Kupujícímu sdělena na vyžádání, přičemž Kupující může na toto zboží vytvořit závaznou objednávku po dohodě s Prodávajícím.  

Veškeré změny včetně změn cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

 1. Objednávka

Objednávku Kupující vytvoří řádným vyplněním internetového formuláře na stránkách Internetového obchodu nebo telefonicky. Během tvorby objednávky si Kupující vybere zboží, určí požadované množství, způsob úhrady a dopravy. V rekapitulaci má Kupující možnost zkontrolovat a pozměnit objednávku. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. 

Kliknutím na tlačítko ,,Odeslat objednávku - s povinností platby" se Kupující zavazuje uhradit Kupní cenu Objednávky. 

Odesláním objednávky podává Kupující návrh Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy, potvrzuje přečtení Obchodních podmínek a uděluje s nimi souhlas v celém jejich rozsahu. 

Prodávající potvrdí přijetí objednávky neprodleně po jejím obdržení na emailovou adresu Kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a není uzavřením Kupní smlouvy.

Prodávají má právo požádat Kupujícího v závislosti na charakteru objednávky o její dodatečné potvrzení.

Návrh Kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 21 dnů.

V případě provedení objednávky telefonicky odesílá Prodávající Spotřebiteli ihned po ukončení hovoru potvrzení Objednávky v textové podobě, na níž se během telefonátu dohodli. 

Nemůže-li Prodávající některé požadavky Kupujícího z objednávky splnit, zašle Kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávce pozměněnou nabídku s alternativními variantami a vyžádá si jeho stanovisko. 

 1. Uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení emailu o potvrzení objednávky, který bude Kupujícímu zaslán na emailovou adresu uvedenou v objednávce. 

Při uzavírání Kupní smlouvy na dálku souhlasí Kupující s použitím komunikačních prostředků na dálku (např.: internetové připojení, telefonní hovory), přičemž náklady vzniklé při jejich použití v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy si Kupující hradí sám. 

Prodávající nemá povinnost uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, který v minulosti porušil podstatným způsobem své povinnosti vůči Prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do okamžiku, než je zboží převzato Kupujícím. V daném případě Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. 

 1. Způsob úhrady

Kupující má možnost uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním níže uvedenými způsoby:

Bankovní převod – Prodávající zašle Kupujícímu po obdržení objednávky email s částkou k zaplacení, číslem účtu a variabilním symbolem platby. Zboží bude Kupujícímu odesláno až po uskutečnění platby ze strany Kupujícího a připsání platby na účet Prodávajícho.

Bankovní převod prostřednictvím PayU –  po vytvoření objednávky je Kupující přesměrován na platební bránu společnosti Pay U jako třetí strany, kde zaplatí objednávku pomocí okamžitého bankovního převodu. Platba proběhne přes technický účet v Kupujícím zvolené bance pomocí brány PayU.

Platební karta – po vytvoření objednávky je Kupující přesměrován na platební bránu společnosti Pay U jako třetí strany, kde zadá potřebné údaje. Po autorizování transakce, bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu Kupujícího. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure systém, naši pracovníci nemají přístup k údajům o kartě Kupujícího.

Hotově při osobním odběru – zboží zaplatí Kupující při převzetí v hotovosti na pobočce, nedohodnou-li se Smluvní strany na místě odlišném, a to po obdržení informativní sms zprávy, že je zboží připraveno k vyzvednutí. 

Dobírka – Kupující zaplatí určenou částku poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště až při jeho převzetí.

 1. Doprava a dodání zboží

Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje při tvorbě objednávky Kupující. Kupující nese riziko spojené s takovým způsobem dopravy, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy. V případě, že Kupující způsob dopravy neurčí, bude určen Prodávajícím. 


Zboží po České republice může být Kupujícímu doručeno níže uvedenými způsoby:

Osobní vyzvednutí na prodejně O‘STYLE                                                            0,- Kč

Adresa: Mírové náměstí 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

Expresní balíková služba PPL (bez dobírky)                                                     119,- Kč

Expresní balíková služba PPL s dobírkou                                                         158,- Kč

Česká pošta - balík do ruky  (bez dobírky)                                                        119,- Kč

Česká pošta - balík do ruky s dobírkou                                                             158,- Kč

Balíkovna ČP (bez dobírky)                                                                                   79,- Kč

Balíkovna ČP s dobírkou                                                                                       118,-- Kč

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovna.cz (bez dobírky)                            69,- Kč

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovna.cz s dobírkou                                108,- Kč


Zboží na Slovensko může být Kupujícímu doručeno níže uvedenými způsoby:

Expresní balíková služba PPL  (bez dobírky)                                                     170,- Kč

Expresní balíková služba PPL s dobírkou                                                          209,- Kč

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovna.cz                                                       120,- Kč

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovna.cz s dobírkou                                  150,- Kč

 

Zboží do zahraničí může být Kupujícímu doručeno na základě aktuálních cen přepravců, které budou Kupujícímu sděleny ze strany Prodávajícího.

Při objednávce nad 2 000,- Kč nese náklady na poštovné i balné Prodávající. Není-li stanoveno jinak, hradí v ostatních případech poštovné i balné Kupující.

Kupující nese náklady spojené se škodou, kterou Prodávajícímu způsobí nepřevzetím zboží na místě v objednávce určeném, náklady spojené s opakovaným doručováním nebo s jiným způsobem doručování, které vznikly z důvodů na straně Kupujícího. 

Kupující má povinnost zkontrolovat při převzetí zboží od dopravce neporušenost obalů zboží a nahlásit přepravci neprodleně jakékoli závady. Jestliže je obal zboží porušený a svědčí o neoprávněném vniknutí, nemá Kupující povinnost zboží od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu přepravce Kupující stvrzuje, že byl obal zboží neporušen. Po otevření obalu zboží, má Kupující povinnost veškeré zboží překontrolovat a v případě zjištění poškození neprodleně kontaktovat Prodávajícího. 

 

 1. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY 

Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14ti dnů bez uvedení důvodu ode dne převzetí zboží. 

Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo požadovat slevu do 90ti dnů v případě, že byl vystaven nekalé obchodní praktice.

Za účelem odstoupení od Kupní smlouvy musí Spotřebitel informovat Prodávajícího odpovídajícím způsobem. Doporučeným způsobem je vyplnění návratového a reklamačního formuláře, který si může Spotřebitel stáhnout zde. Nevyužije-li Spotřebitel uvedeného formuláře, může od Kupní smlouvy odstoupit jednostranným sdělením, které obsahuje alespoň jméno a příjmení Kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Vyplněný formulář či jednostranné sdělení musí Spotřebitel zaslat na adresu provozovny Prodávajícího (INTERIMEX CZ a.s., Mírové náměstí 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou) nebo na emailovou adresu shop@ostyle.cz, případně ho může předat Prodávajícímu v prodejně O’STYLE na adrese Mírové nám. 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou nebo zavolat telefonicky na číslo +420 483 359 017. Pro dodržení lhůty k odstoupení, postačuje doručit odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Kupní smlouva se v případě odstoupení od smlouvy od počátku ruší. Spotřebitel má povinnost bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, zboží na vlastní náklady (a to i v případě, že nemůže být pro svou povahu navráceno obvyklou cestou) odeslat na adresu provozovny: INTERIMEX CZ a.s., Mírové náměstí 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou nebo ho předat Prodávajícímu v prodejně O‘STYLE na adrese: Mírové nám. 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou. Zboží má být zasíláno Spotřebitelem nepoškozené a neopotřebené, v původním obale, s veškerým příslušenstvím.  

Odstoupení od Kupní smlouvy je neplatné v případě, že Prodávající odstoupení od Kupní smlouvy a zboží zaslal nebo ho předal na jiných než výše uvedených adresách. Odstoupení od Kupní smlouvy je neplatné v případě, že Prodávající zboží do 14ti dnů nezaslal nebo ho nepředal na jiných než výše uvedených adresách.

Prodávající přezkoumá zboží po jeho navrácení za účelem zjištění, zda nebylo Prodávajícím poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno v důsledku nakládání jiným způsobem, než který je nutný pro nakládání se zbožím dle jeho povahy a vlastností, a zda ho navrátil ve stavu, v jakém by ho vrátil, kdyby ho zkoušel v obchodě. Prodávající má případně právo započíst svůj nárok odpovídající snížení hodnoty zboží na nárok Spotřebitele na vrácení ceny zboží.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy Prodávající vrátí Spotřebiteli do 14ti dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy kupní cenu včetně jím uhrazených nákladů na dopravu zboží od Prodávajícího Kupujícímu kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím. Navrácení peněžité částky bude uskutečněno bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem, jinak na účet, z něhož Spotřebitel uhradil kupní cenu za zboží. 

Prodávající není povinen zaslat peněžité prostředky Spotřebiteli dříve, než mu je zboží doručeno na adresu provozovny, předáno v prodejně, popř. než mu Spotřebitel prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal na adresu provozovny.

Je-li Spotřebitel v důsledku uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího obdarován, darovací smlouva pozbývá v okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy účinnosti a Spotřebitel je povinen navrátit Prodávajícímu, co od něj na základě darovací smlouvy obdržel. 

                       Případy, kdy nemůže Spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy 

Spotřebitel nemůže podle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i v případě zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a které bylo dodáno v uzavřeném obalu, Kupující jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů ho není možné vrátit (např. spodní prádlo nebo plavky).

 

 1. ODSTOUPENÍ PODNIKATELE OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě Kupujícího, který je Podnikatelem, není možné od Kupní smlouvy odstoupit, neujednají-li si Smluvní strany podmínky odlišně. 

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitel nemá nárok na právo z vadného plnění u zboží, 

 • které mu bylo prodáno za nižší cenu pro vady, které zboží v době prodeje vykazovalo;
 • v případě, že je zboží opotřebováno jeho obvyklým užíváním;
 • v případě, že byly vady způsobeny jeho nevhodným užíváním;
 • v případě, že vady odpovídají míře opotřebení nebo užívání, kterou zboží mělo při jeho převzetí;
 • v případě, že Spotřebitel nedodržel pokyny uvedené Prodávajícím, výrobcem, či distributorem v dokumentaci ke zboží;
 • v případě, že vadu způsobila třetí osoba odlišná od Prodávajícího a bez jeho zavinění.


Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit u Prodávajícího pouze:

 • na adrese provozovny: Mírové náměstí 490/12 (2. podlaží), 466 01 Jablonec nad Nisou nebo
 • v prodejně na adrese: Mírové náměstí 490/12 (suterén), 466 01 Jablonec nad Nisou.


V případě, že Kupující zboží zasílá poštou, doporučujeme zboží připravit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení Prodávajícímu Kupující.

Zboží musí být vždy zasíláno Prodávajícímu suché, čisté a kompletní. Nebude-li tak učiněno, Prodávající zašle zboží zpět s požadavkem na úhradu poštovného.  

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Kupní smlouvy. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit fakturu, její kopii nebo číslo faktury uváděné ve formátu FOTa-123/2018, případně uvést variabilní symbol.

Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje. 

Pro výše uvedené se doporučuje využít návratový a reklamační formulář, který si může Spotřebitel stáhnout zde.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany Spotřebitele včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 

V případě, že zboží vykazuje vady, má Kupující nárok na dodání nového zboží, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Kupní smlouvy.

Na dodání nové věci má Spotřebitel právo pouze, 

 • není-li to vzhledem k povaze věci nepřiměřené a není-li vadná pouze část věci, která může být opravena či nahrazena jinou;
 • není-li možné vady věci odstranit bez zbytečného odkladu;
 • vyskytla-li se vada opakovaně u již opravované věci. 


Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, 

 • nemůže-li mu být dodáno nové zboží nebo nemůže-li být část zboží vyměněna;
 • jestliže se již opravovaná vada vyskytla opakovaně;
 • trpí-li zboží větším množstvím odstranitelných vad.


Přiměřenou slevu z kupní ceny může Spotřebitel požadovat, 

 • jestliže mu nebylo dodáno zboží nové; 
 • jestliže vada zboží nebyla opravena;
 • jestliže Spotřebitel od Kupní smlouvy neodstoupil;
 • nemůže-li mu Prodávající dodat nové zboží bez vad, jeho součást vyměnit nebo opravit;
 • jestliže Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době;
 • pokud by zjednání nápravy činilo značné potíže. 


Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodávající povinen Spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci, nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede: 

 • datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad); 
 • důvody reklamace;
 • způsob vyřízení reklamace požadovaný Spotřebitelem;
 • výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);
 • zdůvodnění oprávněnosti a způsob vyřízení reklamace (opravy nebo výměny Zboží); zdůvodnění zamítnutí reklamace a lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.


Kupující má povinnost si vyzvednout reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Jestliže si Kupující nevyzvedne reklamované zboží v uvedené lhůtě, vznikne Prodávajícímu nárok za uskladnění zboží ve výši 20,- Kč denně ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyzvednutí reklamovaného zboží. 

V případě, že si Kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 6 měsíců poté, co jej Prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, je Kupující oprávněn nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní Kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace nebo později. Na svépomocný prodej se užije § 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je Prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty šesti měsíců toto zboží zničit nebo vyhodit.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

                           Práva podnikatele z vadného plnění 

Práva Podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 občanského zákoníku.

Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v zákonem stanovené době, tj. 12 měsíců od převzetí.

 

 1. SLEVOVÉ KUPÓNY, KÓDY A DÁRKOVÉ POUKAZY

Kupující může při tvorbě objednávky použít slevové kupóny, kódy, a dárkové poukazy, které mu byly Prodávajícím poskytnuty.

Není-li Prodávajícím stanoveno jinak, slevové kupóny, kódy a dárkové poukazy:

 • není možné uplatňovat opakovaně;
 • nelze vzájemně kombinovat;
 • nelze použít na nákup dalších poukazů.


V případě, že bude odstoupeno od Kupní smlouvy nebo bude zboží zakoupené na základě slevového kupónu, kódu či dárkového poukazu Kupujícím vráceno Prodávajícímu, má Kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil. V případě dárkového poukazu dále vystaví Prodávající nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě. V případě slevového kódu či kupónu však může Prodávající rozhodnout, zda a v jaké hodnotě vystaví Kupujícímu nový slevový kód či kupón s ohledem na další okolnosti a časovou platnost původního kódu či kupónu. 

Slevové kupóny, kódy a dárkové poukazy s omezenou platností lze použít pouze před jejím uplynutím. V případě, že slevový kupón, kód či dárkový poukaz nebyly využity, Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za jejich nevyužití.

Slevové kupóny, kódy a dárkové poukazy nelze vyměnit za peníze. V případě, že Kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení jejich hodnoty ani na nový slevový kupón, kód či dárkový poukaz na zbytek původní hodnoty.

V případě, že bude slevový kupón, kód či dárkový poukaz uplatněn v rozporu s pravidly Prodávajícího, má Prodávající právo takto uplatněný slevový kupón, kód či dárkový poukaz odmítnout a od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit. Vzniknou-li při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Prodávajícím.

Více informací o slevových kupónech, kódech a dárkových poukazech zde.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

Není-li ujednáno jinak, komunikace mezi Smluvními stranami týkající se Kupní smlouvy probíhá písemně, primárně prostřednictvím emailové adresy, která je uvedena v objednávce nebo v uživatelském účtu Kupujícího. Doručování může být dále uskutečněno osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele. 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů. Zásady, kterými se zpracování osobních údajů řídí, jsou zpracovány zde.

 1. O COOKIES

Při procházení webových stránek www.ostyle.cz zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, které můžete na svém počítači zakázat.

Cookies jsou nastaveny v souladu se zákonem  č. 374/2022 Sb., jímž se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, jež představuje hodnotu zboží uvedenou v Internetovém obchodě a náklady za doručení zboží, není-li stanoveno jinak.

Prodávající má vždy povinnost sdělit Spotřebiteli na začátku telefonického hovoru svou totožnost a účel telefonátu. 

Dodávky zboží do Slovenské republiky jsou realizovány výhradně na základě dodacích podmínek Ex Works dle INCOTERMS. Kupující na sebe přebírá plnou odpovědnost vyplývající ze zákona č. 79/2015 Z.z., o odpadoch, v platném znění na území Slovenské republiky. 

Programové vybavení a další součásti tvořící rozhraní Internetových stránek včetně fotografií a grafických podkladů jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, na jejímž základě by on nebo třetí osoby mohli zasahovat či zneužít programové vybavení nebo další součásti tvořící rozhraní Internetových stránek. Kupující může využívat Internetové stránky pouze v souladu s jejich určením a v rozsahu, který není na úkor ostatních zákazníků. Dále Kupující nesmí činit jakékoli jednání, kterým by negativně ovlivnil chod Internetových stránek. 

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení par. 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do rozhraní Internetového obchodu či v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřenou odchylku v hodnotách materiálového složení uváděného u zboží. 

Předtím, než bude přistoupeno k řešení sporu prostřednictvím třetího subjektu, doporučuje Prodávající Kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy shop@ostyle.cz

K projednání jakýchkoliv sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy může Spotřebitel využít Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cznebo platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Vylučuje se rovněž aplikace Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Všichni zaměstnanci Prodávajícího jsou proškoleni a seznámeni s aktuálním znění Obchodních podmínek

Prodávající si vymiňuje právo dočasně omezit v Obchodních podmínkách zmíněné možnosti nákupu z důvodu legislativních změn učiněných exekutivní či zákonodárnou mocí ČR. 

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 7. 1. 2023.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ DO 7. 1. 2023

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   
  1. Provozovatel a prodávající 

Provozovatel a prodávající je společnost  INTERIMEX CZ a.s, se sídlem Tyršova 140, 411 55 Terezín, IČ 254 207 21, DIČ:  CZ 254 207 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1305, (dále jen „Prodávající“), která provozuje internetový obchod na internetové adrese http://www.ostyle.cz/ (dále jen „Internetový obchod“) a propagační stránku na adrese www.ostyle.cz/info (dále jen „Propagační stránka“).

Kontakt:
Email: shop@ostyle.cz
Tel.: +420 483 359 017
Datová schránka: p8vejup

Provozovna:
Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou

Prodejna:
Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou

 1. Spotřebitel

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

 1. Podnikatel

Podnikatel je osoba, která není Spotřebitelem. Při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, případně i osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Podnikatel“).

 1. Kupující

Kupující je jakákoli osoba, která využívá Internetového obchodu, ať už jako Spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „Kupující“).

 1. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) blíže upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále také „Smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavřené mezi Smluvními stranami prostřednictvím Internetového obchodu, a rovněž upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Internetového obchodu a Propagační stránky (dále jen „Internetové stránky“).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. 

Prodávající může Obchodní podmínky měnit a doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před změnou nebo doplněním Obchodních podmínek nejsou dotčena. 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právní řádem České republiky. 

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, DOPRAVA, PLATBA
 1. Nabídka zboží a ceny

Kompletní nabídka zboží v Internetovém obchodě včetně uvedených cen je informativního charakteru a nepovažuje se za právně závaznou nabídku ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Prodávající  není povinen uzavřít ohledně zboží z této nabídky Kupní smlouvu. 

Ceny zboží v Internetovém obchodě jsou uváděny ve dvou variantách, a to včetně daně z přidané hodnoty a bez daně z přidané hodnoty. Zboží, u něhož není uvedena cena, není v danou chvíli dostupné, jeho cena bude Kupujícímu sdělena na vyžádání, přičemž Kupující může na toto zboží vytvořit závaznou objednávku po dohodě s Prodávajícím.  

Veškeré změny včetně změn cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

 1. Objednávka

Objednávku Kupující vytvoří řádným vyplněním internetového formuláře na stránkách Internetového obchodu nebo telefonicky. Během tvorby objednávky si Kupující vybere zboží, určí požadované množství, způsob úhrady a dopravy. V rekapitulaci má Kupující možnost zkontrolovat a pozměnit objednávku. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. 

Odesláním objednávky podává Kupující návrh Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy, potvrzuje přečtení Obchodních podmínek a uděluje s nimi souhlas v celém jejich rozsahu. 

Prodávající potvrdí přijetí objednávky neprodleně po jejím obdržení na emailovou adresu Kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a není uzavřením Kupní smlouvy.

Prodávají má právo požádat Kupujícího v závislosti na charakteru objednávky o její dodatečné potvrzení.

Návrh Kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 21 dnů.

Nemůže-li Prodávající některé požadavky Kupujícího z objednávky splnit, zašle Kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávce pozměněnou nabídku s alternativními variantami a vyžádá si jeho stanovisko. 

 1. Uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení emailu o potvrzení objednávky, který bude Kupujícímu zaslán na emailovou adresu uvedenou v objednávce. 

Při uzavírání Kupní smlouvy na dálku souhlasí Kupující s použitím komunikačních prostředků na dálku (např.: internetové připojení, telefonní hovory), přičemž náklady vzniklé při jejich použití v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy si Kupující hradí sám. 

Prodávající nemá povinnost uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, který v minulosti porušil podstatným způsobem své povinnosti vůči Prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do okamžiku, než je zboží převzato Kupujícím. V daném případě Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. 

 1. Způsob úhrady

Kupující má možnost uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním níže uvedenými způsoby:

Bankovní převod – Prodávající zašle Kupujícímu po obdržení objednávky email s částkou k zaplacení, číslem účtu a variabilním symbolem platby. Zboží bude Kupujícímu odesláno až po uskutečnění platby ze strany Kupujícího.

Bankovní převod prostřednictvím PayU –  po vytvoření objednávky je Kupující přesměrován na platební bránu společnosti Pay U jako třetí strany, kde zaplatí objednávku pomocí okamžitého bankovního převodu. Platba proběhne přes technický účet v Kupujícím zvolené bance pomocí brány PayU.

Platební karta – po vytvoření objednávky je Kupující přesměrován na platební bránu společnosti Pay U jako třetí strany, kde zadá potřebné údaje. Po autorizování transakce, bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu Kupujícího. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure systém, naši pracovníci nemají přístup k údajům o kartě Kupujícího.

Hotově při osobním odběru – zboží zaplatí Kupující při převzetí v hotovosti na pobočce, nedohodnou-li se Smluvní strany na místě odlišném, a to po obdržení informativní sms zprávy, že je zboží připraveno k vyzvednutí. 

Dobírka – Kupující zaplatí určenou částku poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště až při jeho převzetí.

 1. Doprava a dodání zboží

Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje při tvorbě objednávky Kupující. Kupující nese riziko spojené s takovým způsobem dopravy, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy. V případě, že Kupující způsob dopravy neurčí, bude určen Prodávajícím. 


Zboží po České republice může být Kupujícímu doručeno níže uvedenými způsoby:

Osobní vyzvednutí na prodejně O‘STYLE                                                            0,- Kč

Adresa: Mírové náměstí 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

Expresní balíková služba PPL (bez dobírky)                                                     119,- Kč

Expresní balíková služba PPL s dobírkou                                                         158,- Kč

Česká pošta - balík do ruky  (bez dobírky)                                                        119,- Kč

Česká pošta - balík do ruky s dobírkou                                                             158,- Kč

Balíkovna ČP (bez dobírky)                                                                                   79,- Kč

Balíkovna ČP s dobírkou                                                                                       118,-- Kč

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovna.cz (bez dobírky)                            69,- Kč

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovna.cz s dobírkou                                108,- Kč


Zboží na Slovensko může být Kupujícímu doručeno níže uvedenými způsoby:

Expresní balíková služba PPL  (bez dobírky)                                                     170,- Kč

Expresní balíková služba PPL s dobírkou                                                          209,- Kč

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovna.cz                                                       120,- Kč

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovna.cz s dobírkou                                  150,- Kč

 

Zboží do zahraničí může být Kupujícímu doručeno na základě aktuálních cen přepravců, které budou Kupujícímu sděleny ze strany Prodávajícího.

Při objednávce nad 2 000,- Kč nese náklady na poštovné i balné Prodávající. Není-li stanoveno jinak, hradí v ostatních případech poštovné i balné Kupující.

Kupující nese náklady spojené se škodou, kterou Prodávajícímu způsobí nepřevzetím zboží na místě v objednávce určeném, náklady spojené s opakovaným doručováním nebo s jiným způsobem doručování, které vznikly z důvodů na straně Kupujícího. 

Kupující má povinnost zkontrolovat při převzetí zboží od dopravce neporušenost obalů zboží a nahlásit přepravci neprodleně jakékoli závady. Jestliže je obal zboží porušený a svědčí o neoprávněném vniknutí, nemá Kupující povinnost zboží od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu přepravce Kupující stvrzuje, že byl obal zboží neporušen. Po otevření obalu zboží, má Kupující povinnost veškeré zboží překontrolovat a v případě zjištění poškození neprodleně kontaktovat Prodávajícího. 

 

 1. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY 

Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14ti dnů bez uvedení důvodu ode dne převzetí zboží. 

Za účelem odstoupení od Kupní smlouvy musí Spotřebitel informovat Prodávajícího odpovídajícím způsobem. Doporučeným způsobem je vyplnění návratového a reklamačního formuláře, který si může Spotřebitel stáhnout zde. Nevyužije-li Spotřebitel uvedeného formuláře, může od Kupní smlouvy odstoupit jednostranným sdělením, které obsahuje alespoň jméno a příjmení Kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Vyplněný formulář či jednostranné sdělení musí Spotřebitel zaslat na adresu provozovny Prodávajícího (INTERIMEX CZ a.s., Mírové náměstí 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou) nebo na emailovou adresu shop@ostyle.cz, případně ho může předat Prodávajícímu v prodejně O’STYLE na adrese Mírové nám. 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou. Pro dodržení lhůty k odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Kupní smlouva se v případě odstoupení od smlouvy od počátku ruší. Spotřebitel má povinnost bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, zboží na vlastní náklady (a to i v případě, že nemůže být pro svou povahu navráceno obvyklou cestou) odeslat na adresu provozovny: INTERIMEX CZ a.s., Mírové náměstí 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou nebo ho předat Prodávajícímu v prodejně O‘STYLE na adrese: Mírové nám. 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou. Zboží má být zasíláno Spotřebitelem nepoškozené a neopotřebené, v původním obale, s veškerým příslušenstvím.  

Odstoupení od Kupní smlouvy je neplatné v případě, že Prodávající odstoupení od Kupní smlouvy a zboží zaslal nebo ho předal na jiných než výše uvedených adresách. Odstoupení od Kupní smlouvy je neplatné v případě, že Prodávající zboží do 14ti dnů nezaslal nebo ho nepředal na jiných než výše uvedených adresách.

Prodávající přezkoumá zboží po jeho navrácení za účelem zjištění, zda nebylo Prodávajícím poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno v důsledku nakládání jiným způsobem, než který je nutný pro nakládání se zbožím dle jeho povahy a vlastností. Prodávající má případně právo započíst svůj nárok odpovídající snížení hodnoty zboží na nárok Spotřebitele na vrácení ceny zboží. 

V případě odstoupení od Kupní smlouvy Prodávající vrátí Spotřebiteli do 14ti dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy kupní cenu včetně jím uhrazených nákladů na dopravu zboží od Prodávajícího Kupujícímu kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím. Navrácení peněžité částky bude uskutečněno bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem, jinak na účet, z něhož Spotřebitel uhradil kupní cenu za zboží. 

Prodávající není povinen zaslat peněžité prostředky Spotřebiteli dříve, než mu je zboží doručeno na adresu provozovny, předáno v prodejně, popř. než mu Spotřebitel prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal na adresu provozovny.

Je-li Spotřebitel v důsledku uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího obdarován, darovací smlouva pozbývá v okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy účinnosti a Spotřebitel je povinen navrátit Prodávajícímu, co od něj na základě darovací smlouvy obdržel. 

Případy, kdy nemůže Spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy 

Spotřebitel nemůže podle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i v případě zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a které bylo dodáno v uzavřeném obalu, Kupující jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů ho není možné vrátit (např. spodní prádlo nebo plavky).

 

 1. ODSTOUPENÍ PODNIKATELE OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě Kupujícího, který je Podnikatelem není možné od Kupní smlouvy odstoupit, neujednají-li si Smluvní strany podmínky odlišně. 

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6ti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitel nemá nárok na právo z vadného plnění u zboží, 

 • které mu bylo prodáno za nižší cenu pro vady, které zboží v době prodeje vykazovalo;
 • v případě, že je zboží opotřebováno jeho obvyklým užíváním;
 • v případě, že byly vady způsobeny jeho nevhodným užíváním;
 • v případě, že vady odpovídají míře opotřebení nebo užívání, kterou zboží mělo při jeho převzetí;
 • v případě, že Spotřebitel nedodržel pokyny uvedené Prodávajícím, výrobcem, či distributorem v dokumentaci ke zboží;
 • v případě, že vadu způsobila třetí osoba odlišná od Prodávajícího a bez jeho zavinění.


Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit u Prodávajícího pouze:

 • na adrese provozovny: Mírové náměstí 490/12 (2. podlaží), 466 01 Jablonec nad Nisou nebo
 • v prodejně na adrese: Mírové náměstí 490/12 (suterén), 466 01 Jablonec nad Nisou.


V případě, že Kupující zboží zasílá poštou, doporučujeme zboží připravit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení Prodávajícímu Kupující.

Zboží musí být vždy zasíláno Prodávajícímu suché, čisté a kompletní. Nebude-li tak učiněno, Prodávající zašle zboží zpět s požadavkem na úhradu poštovného.  

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Kupní smlouvy. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit fakturu, její kopii nebo číslo faktury uváděné ve formátu FOTa-123/2018, případně uvést variabilní symbol.

Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje. 

Pro výše uvedené se doporučuje využít návratový a reklamační formulář, který si může Spotřebitel stáhnout zde.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany Spotřebitele včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 

V případě, že zboží vykazuje vady, má Kupující nárok na dodání nového zboží, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Kupní smlouvy.

Na dodání nové věci má Spotřebitel právo pouze, 

 • není-li to vzhledem k povaze věci nepřiměřené a není-li vadná pouze část věci, která může být opravena či nahrazena jinou;
 • není-li možné vady věci odstranit bez zbytečného odkladu;
 • vyskytla-li se vada opakovaně u již opravované věci. 


Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, 

 • nemůže-li mu být dodáno nové zboží nebo nemůže-li být část zboží vyměněna;
 • jestliže se již opravovaná vada vyskytla opakovaně;
 • trpí-li zboží větším množstvím odstranitelných vad.


Přiměřenou slevu z kupní ceny může Spotřebitel požadovat, 

 • jestliže mu nebylo dodáno zboží nové; 
 • jestliže vada zboží nebyla opravena;
 • jestliže Spotřebitel od Kupní smlouvy neodstoupil;
 • nemůže-li mu Prodávající dodat nové zboží bez vad, jeho součást vyměnit nebo opravit;
 • jestliže Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době;
 • pokud by zjednání nápravy činilo značné potíže. 


Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodávající povinen Spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci, nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede: 

 • datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad); 
 • důvody reklamace;
 • způsob vyřízení reklamace požadovaný Spotřebitelem;
 • výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);
 • zdůvodnění oprávněnosti a způsob vyřízení reklamace (opravy nebo výměny Zboží); zdůvodnění zamítnutí reklamace a lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.


Kupující má povinnost si vyzvednout reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Jestliže si Kupující nevyzvedne reklamované zboží v uvedené lhůtě, vznikne Prodávajícímu nárok za uskladnění zboží ve výši 20,- Kč denně ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyzvednutí reklamovaného zboží. 

V případě, že si Kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 6 měsíců poté, co jej Prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, je Kupující oprávněn nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní Kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace nebo později. Na svépomocný prodej se užije § 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je Prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty šesti měsíců toto zboží zničit nebo vyhodit.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

Práva podnikatele z vadného plnění 

Práva Podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 občanského zákoníku.

 

 1. SLEVOVÉ KUPÓNY, KÓDY A DÁRKOVÉ POUKAZY

Kupující může při tvorbě objednávky použít slevové kupóny, kódy, a dárkové poukazy, které mu byly Prodávajícím poskytnuty.

Není-li Prodávajícím stanoveno jinak, slevové kupóny, kódy a dárkové poukazy:

 • není možné uplatňovat opakovaně;
 • nelze vzájemně kombinovat;
 • nelze použít na nákup dalších poukazů.


V případě, že bude odstoupeno od Kupní smlouvy nebo bude zboží zakoupené na základě slevového kupónu, kódu či dárkového poukazu Kupujícím vráceno Prodávajícímu, má Kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil. V případě dárkového poukazu dále vystaví Prodávající nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě. V případě slevového kódu či kupónu však může Prodávající rozhodnout, zda a v jaké hodnotě vystaví Kupujícímu nový slevový kód či kupón s ohledem na další okolnosti a časovou platnost původního kódu či kupónu. 

Slevové kupóny, kódy a dárkové poukazy s omezenou platností lze použít pouze před jejím uplynutím. V případě, že slevový kupón, kód či dárkový poukaz nebyly využity, Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za jejich nevyužití.

Slevové kupóny, kódy a dárkové poukazy nelze vyměnit za peníze. V případě, že Kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení jejich hodnoty ani na nový slevový kupón, kód či dárkový poukaz na zbytek původní hodnoty.

V případě, že bude slevový kupón, kód či dárkový poukaz uplatněn v rozporu s pravidly Prodávajícího, má Prodávající právo takto uplatněný slevový kupón, kód či dárkový poukaz odmítnout a od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit. Vzniknou-li při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Prodávajícím.

Více informací o slevových kupónech, kódech a dárkových poukazech zde.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

Není-li ujednáno jinak, komunikace mezi Smluvními stranami týkající se Kupní smlouvy probíhá písemně, primárně prostřednictvím emailové adresy, která je uvedena v objednávce nebo v uživatelském účtu Kupujícího. Doručování může být dále uskutečněno osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele. 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů. Zásady, kterými se zpracování osobních údajů řídí, jsou zpracovány zde.

 1. O COOKIES

Při procházení webových stránek www.ostyle.cz zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, které můžete na svém počítači zakázat.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, jež představuje hodnotu zboží uvedenou v Internetovém obchodě a náklady za doručení zboží, není-li stanoveno jinak.

Dodávky zboží do Slovenské republiky jsou realizovány výhradně na základě dodacích podmínek Ex Works dle INCOTERMS. Kupující na sebe přebírá plnou odpovědnost vyplývající ze zákona č. 79/2015 Z.z., o odpadoch, v platném znění na území Slovenské republiky. 

Programové vybavení a další součásti tvořící rozhraní Internetových stránek včetně fotografií a grafických podkladů jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, na jejímž základě by on nebo třetí osoby mohli zasahovat či zneužít programové vybavení nebo další součásti tvořící rozhraní Internetových stránek. Kupující může využívat Internetové stránky pouze v souladu s jejich určením a v rozsahu, který není na úkor ostatních zákazníků. Dále Kupující nesmí činit jakékoli jednání, kterým by negativně ovlivnil chod Internetových stránek. 

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení par. 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do rozhraní Internetového obchodu či v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřenou odchylku v hodnotách materiálového složení uváděného u zboží. 

Předtím, než bude přistoupeno k řešení sporu prostřednictvím třetího subjektu, doporučuje Prodávající Kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy shop@ostyle.cz

K projednání jakýchkoliv sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy může Spotřebitel využít Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cznebo platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Vylučuje se rovněž aplikace Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající si vymiňuje právo dočasně omezit v Obchodních podmínkách zmíněné možnosti nákupu z důvodu legislativních změn učiněných exekutivní či zákonodárnou mocí ČR. 

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.