Souhlas se zasíláním obchodních sdělení sms zprávami

Rádi bychom Vám zasílali sms zprávy s akcemi probíhajícími v našich prodejnách a na e-shopu O’STYLE. Záleží nám však na bezpečnosti Vašeho soukromí. Proto bychom Vás před tím, než nám poskytnete Vaše telefonní číslo, chtěli informovat o zásadách, jimiž se při správě Vašich osobních údajů řídíme. Znění tohoto souhlasu naleznete rovněž na našich internetových stránkách www.ostyle.cz.

Správcem osobních údajů je společnost:

INTERIMEX CZ a.s., IČO: 254 20 721, se sídlem Tyršova 140, 411 55 Terezín, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod. sp. zn.: B 1305, která působí pod obchodní značkou O‘STYLE.

Pověřenec pro správu osobních údajů:

Nebyl jmenován.

Zpracovávané údaje a účel zpracování:

Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo zpracováváme pouze za účelem zasílání obchodních sdělení sms zprávou (marketingové akce, newslettery), a to po dobu nutnou nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

V případě, kdy bychom chtěli osobní údaje použít k jiným účelům než výše uvedeným, máme povinnost Vás předem informovat a požádat o dodatečný souhlas.

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám.

Zrušení zasílání obchodních sdělení smszprávou:

Máte možnost kdykoli zrušit zasílání obchodních sdělení, a to zasláním sms zprávy s obsahem textu „ODEBRAT“  na telefonní číslo 777 308 537.

Doba uchovávání:

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou a rovněž po dobu požadovanou obecně závaznými právními předpisy.

Vaše práva související s osobními údaji:

• získat opis Vašich osobních údajů

• opravit Vaše osobní údaje

• vymazat vaše osobní údaje

• omezit zpracování Vašich osobních údajů

• odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů

• vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

• podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Telefonní číslo: …………………………………………………………

Jméno a příjmení: ………………………………………………………

 

Podpis: ……………………………

 

 

 

 

Relevantní právní předpisy: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017